Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wręczono Tytuły Małopolan Roku 2009

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz rektorzy: AGH prof. Antoni Tajduś i UJ prof. Karol Musioł zostali uhonorowani tytułami "Małopolanina Roku 2009" w uznaniu za utworzenie pierwszego ogólnopolskiego Węzła Wiedzy i Innowacji. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tytuł "Małopolanina Roku" przyznawany od 1995 roku przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski osobom urodzonym w Krakowie lub Małopolsce, i tym, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju regionu i kraju

W tym roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów wyróżniło przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, rektora UJ Karola Musioła oraz rektora AGH Antoniego Tajdusia w uznaniu za zasługi w tworzeniu unikatowego w skali kraju Węzła Wiedzy i Innowacji "Zrównoważona energia". To największy projekt badawczy, który jest szacowany na około 2 mld euro. Oznacza to, że przez najbliższe lata na działalność węzła przeznaczonych zostanie 120 mln euro rocznie. Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy uczelniami i jednostkami badawczymi oraz przedsiębiorstwami w celu uczynienia europejskiej gospodarki najbardziej konkurencyjną na świecie. Węzeł w Krakowie będzie zajmował się głównie czystymi technologiami węglowymi i ich wykorzystaniem przez zainteresowane firmy z branży. 25 proc. wsparcia ma pochodzić z Unii Europejskiej, pozostałe środki z budżetów rządowych i od firm.

Podczas uroczystości wręczono także tytuł Człowieka Roku 2009, nadawany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Za całokształt pracy uhonorowano prof. Jerzego Regulskiego współtwórcę reformy samorządowej. Drugim laureatem jest prof. Leszek Balcerowicz, który Tytuł odbierze 25 maja 2010 roku.

za: UMWM

**********

Wystąpienie Przewodniczącego Kazimierza Barczyka

Ekscelencjo Panie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Panie Premierze,
Magnificencje,
Panie Profesorze, Pani i Panowie!

To dla nas zaszczyt, że w tym historycznym i symbolicznym miejscu, przychodzi nam wręczyć tytuły Małopolan Roku.

To właśnie ten budynek był pierwszym obiektem zakupionym ze środków, jakie na odnowienie Akademii Krakowskiej, zapisała Królowa Jadwiga. Nie czas, by przytaczać historię tego miejsca, ale ranga osiągnięcia jakim jest Węzeł Wiedzy i Innowacji i wyróżnienie ojców tego sukcesu, to wydarzenie o równie doniosłym dla polskiej nauki znaczeniu, jak fundacja z precjozami królewskimi św. Jadwigi. Bez jej starań i zabiegów, determinacji w uzyskaniu poparcia dla idei wskrzeszenia Akademii Krakowskiej, nie mówilibyśmy zapewne o Mikołaju Koperniku i Janie Pawle II Wielkim, jako absolwentach naszej Alma Mater. Jadwiga wydeptała papieskie poparcie dla utworzenia w Krakowie wydziału teologicznego, najbardziej prestiżowego w tamtej dobie kierunku. Od tego rozpoczęła się era rozkwitu nie tylko Akademii, ale również Krakowa i całej Rzeczpospolitej.

Pan profesor Jerzy Buzek, profesorowie Karol Musioł i Antoni Tajduś zapisują kolejną piękną kartę w historii polskiej nauki. Węzeł Wiedzy i Innowacji popycha Kraków na nowe drogi rozwoju. To wielkie uznanie dla intelektualnego potencjału Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz pozostałych krakowskich uczelni i ich wieloletnich starań na rzecz rozwoju wysokich technologii w zakresie pozyskiwania czystej energii. Środki, jakie Unia Europejska przeznaczy na stworzenie Węzła szacuje się na 2 miliardy euro w skali 15 lat.

Prof. Jerzy Buzek spośród Polaków sprawuje najwyższy Urząd w świecie. Był Premierem Rządu RP który z wielką determinacją i brakiem troski o swoją polityczną przyszłość - jako Mąż Stanu - wprowadził 4 reformy ustrojowe w Polsce, w tym reformę samorządową mając jedynie do pomocy ekspertów, ministrów - swoją pomoc dla Pana Premiera poczytuję sobie za wielki zaszczyt.

Po raz pierwszy w historii konkursu na Małopolan Roku wyróżniamy aż trzy osoby. Profesor Jerzy Buzek, jak ongiś Jadwiga Andegaweńska, zrealizował w Rządzie i wydeptał w Parlamencie poparcie dla ustawy Budowa Kampusu 600-lecia UJ, a w Europie dla Węzła Wiedzy i Innowacji z siedziba w Krakowie. Obecny rektor kontynuuje dzieło rozbudowy Kampusu. Profesorowie Karol Musioł i Antoni Tajduś, jak Stanisław ze Skalbmierza i Paweł Włodkowic, pierwsi rektorzy odnowionej Akademii Krakowskiej, wytyczyli kierunek rozwoju polskiej nauki w najbliższych dziesięcioleciach.

Mam również zaszczyt, jako przewodniczący Federacji, wręczyć tytuł Człowieka Roku Profesorowi Jerzemu Regulskiemu, wybitnemu naukowcowi, ale przede wszystkim humaniście, dla którego patriotyzm i oddanie Rzeczpospolitej, od zawsze były nadrzędnymi wartościami.

Kojarzymy jego działalność z zasługami na rzecz wskrzeszenia idei samorządności. Jak pamiętamy reprezentował stronę opozycyjną podczas obrad Okrągłego Stołu, będąc czołową postacią zespołu do spraw samorządowych. Wniósł w prace nad pierwszą reformą samorządową czynnik humanistyczny, uzupełniając w ten sposób aspekt prawny i polityczny jednej z dwóch doniosłych i najbardziej udanych - oprócz tzw. planu Balcerowicza - dróg naprawy Rzeczpospolitej z przełomu 1989 roku. Dziś, gdy obchodzimy 20-lecie odnowienia samorządu terytorialnego, samorządowcy skupieni w regionalnych związkach gmin i powiatów z całej Polski, chcą w ten sposób wyrazić swe najgłębsze uznanie twórcom reform.

**********

**********

Dyplom dla prof. Jerzego Buzka (pdf) >>>
Dyplom dla prof. Karola Musioła (pdf) >>>
Dyplom dla prof. Antoniego Tajdusia (pdf) >>>
Dyplom dla prof. Leszka Balcerowicza (pdf) >>>
Dyplom dla prof. Jerzego Regulskiego (pdf) >>>

Zobacz dokumenty związane z organizacją Uroczystości wręczenia Tytułów (rar) >>>

**********

Fot. Biuro Prasowe UMWM