Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu

Tradycyjnie każdego roku w lecie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje wakacyjny wypoczynk dla dzieci polskich ze Wschodu. W tym roku już po raz jedenasty gościmy w Krakowie prawie 100 młodych Polaków z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca.

Uroczyste powitanie dzieci nastąpiło 26 lipca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Akcją Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu objęto najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycję, obyczaje i język. W ramach pobytu w formie "lekcji żywej historii" dzieci zwiedzą Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Lanckoronę, Wadowice, Wieliczkę. Odwiedzą także m.in. Park Wodny, kina i ZOO.

Akcja odbywa się pod Honorowym Patronatem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego SGiPM, przy wsparciu finansowym samorządów: Województwa Małopolskiego i Krakowa oraz Wspólnoty Polskiej w ramach akcji "Lato z Polską" i sponsorów.

**********

Polskie dzieci ze Wschodu w Krakowie

Po raz jedenasty w ramach akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu" do Krakowa przyjechało blisko 100 młodych Polaków i ich opiekunów z Ukrainy; Białorusi, Litwy i Królewca. Wczoraj dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język zostały powitane w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, otrzymały też upominki. Oprócz "lekcji żywej historii" będą, miały czas na odpoczynek. Organizatorem wakacji jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem metropolity krakowskiego i metropolity lwowskiego, marszałka województwa małopolskiego i prezydenta miasta Krakowa. Zorganizowanie wakacji jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu samorządów Małopolski i Krakowa, Wspólnoty Polskiej oraz sponsorów.

(GEG)
Dziennik Polski
2010-07-27