Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

K. Barczyk na czele Konwentu Przewodniczących Sejmików

Kazimierz Barczyk został przewodniczącym Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. Konwent działający przy z Związku Województw RP  tworzą reprezentanci sejmików. Kazimierz Barczyk zasiądzie także w składzie Komisji Rewizyjnej Związku Województw.

Wyboru na tę prestiżową funkcję dokonano podczas plenarnego posiedzenia Konwentu, które odbyło się 24 lutego w Warszawie. Samorządowcy wybrali nowe władze na kolejną kadencję.

Konwent działający przy z Związku Województw RP  tworzą reprezentanci wojewódzkich sejmików.