Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

II Małopolskie Forum Seniorów

12 grudnia 2013 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja II Małopolskie Forum Seniorów z udziałem przedstawicieli władz centralnych i lokalnych, organizacji działających na rzecz Seniorów oraz liderów lokalnych społeczności Seniorów. Konferencja ta była wydarzeniem wieńczącym realizację projektu Seniorzy aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Tematyka spotkania obejmowała najważniejsze zagadnienia polityki senioralnej w kontekście wspierania aktywności publicznej osób starszych. Podczas spotkania prezentowane były inicjatywy obywatelskie realizowane przez Seniorów w ramach wspomnianego projektu, po czym miała miejsce krótka dyskusja dotycząca rezultatów Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lat 2012-2013 z udziałem obecnych na konferencji przedstawicieli instytucji miejskich i wojewódzkich.

Następnie wystąpienia wygłosili: P. Jacek Woźniak, Za-ca Dyrektora Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Działalność Województwa Małopolskiego w kontekście aktualnych zjawisk demograficznych i starzenia się społeczeństwa - projekty na rzecz Seniorów realizowane przez Województwo Małopolskie), P. Barbara Kaszkur-Niechwiej ze Stowarzyszenia "Akademia Pełni Życia" w Krakowie (Program Grundtvig w praktyce), P. prof. Jadwiga Berbeka reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Program Calypso), P. Krzysztof Głomb, Prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" w Tarnowie (Polska Cyfrowa Równych Szans - ogólnopolski system aktywizacji cyfrowej pokolenia 50+) oraz P. Łukasz Igielski, Pełnomocnik ds. Społecznych w Urzędzie Miejskim w Gorlicach (Współpraca polsko-słowacka Seniorów).

Po zakończeniu części konferencyjnej odbyła się organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie debata poświęcona współpracy międzynarodowej w zakresie kształtowania polityki senioralnej oraz komponentom międzynarodowym w projektach realizowanych na rzecz seniorów.

Udział w konferencji wzięli m.in. P. Wioletta Wilimska (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej), P. Anna Okońska-Walkowicz (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Społecznych), P. Bogusław Kośmider (Przewodniczący Rady Miasta Krakowa), P. Mateusz Płoskonka (Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych UMK) oraz P. Antoni Wiatr (Dyrektor Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej). Moderatorem konferencji i debaty był P. red. Marek Szczepanek (TVP S.A. Oddział w Krakowie).

**********

Prezentacje >>>

**********