Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

SGiPM dla rozwoju turystyki ekologicznej

W związku z wizytą specjalistów szwajcarskich z Regionu Goms w ramach projektu "Polsko - Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności Regionów Górskich" oraz raportu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z badania ankietowego na temat współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych w Małopolsce 25 stycznia w siedzibie SGiPM odbyła siękonferencja prasowa, w której udział wziął m.in. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

**********

W dniach 23-26 stycznia 2014 w Małopolsce odbywa się cykl spotkań i prezentacji doradczych specjalistów szwajcarskich p. Sebastiana Bellwalda i p. Huberta Schachara w ramach realizacji projektu "Polsko Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności Regionów Górskich".

Celem spotkań specjalistów szwajcarskich m.in. w Podegrodziu, Krynicy, Bukowinie Tatrzańskiej, Czorsztynie i Lipnicy Wielkiej jest zwiększenie skali i zasięgu planowanych działań, tak by realizacja projektu stała się okazją do przetestowania i promocji wiodących rozwiązań, produktów i usług firmy oraz włączenie się specjalistów firmy w proces tworzenia zaplecza technologicznego dla górskiej Turystyki ekologicznej wykorzystującej m.in. rozwiązania elektromobilności.

Wzorem inspiracji dla przedstawianej inicjatywy jest region Goms w Szwajcarii. Realizowane tam działania zostały uznane za jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie przykładów rozwoju ekologicznej turystyki w górach z wykorzystaniem transportu elektrycznego (rowery elektryczne, pojazdy elektryczne) oraz rozwiązań dla Turystyki ekologicznej w tym regionie.

Istotą prac doradczych przedstawicieli wiodącego w Szwajcarii stowarzyszenia zajmującego się promocją energooszczędnych rozwiązań dla Alp jest wsparcie kompetencyjne wysiłków samorządów regionów górskich dla znaczącego zwiększenia skali wybranych działań w projekcie w tym:

1) Przeprowadzeniu w r. 2014 trzech projektów demonstracyjnych w tym stworzenia pilotażowego systemu wynajmu rowerów elektrycznych i pojazdów elektrycznych w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych we współpracy z gminami i operatorami turystycznymi poprzez użyczenie rowerów elektrycznych

2) Pomocy w tworzenia prototypu pojazdu elektrycznego nowej generacji na potrzeby transportu w kurortach turystycznych

3) Przygotowaniu we współpracy ze specjalistami ze Szwajcarii Międzynarodowej Konferencji dla ok. 150-200 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych służącej prezentacji najlepszych wzorów szwajcarskich i międzynarodowych. W trakcie dwóch dni prezentacji, obrad i dyskusji zostanie przedstawione doświadczenie najlepszych przykładów jak przygotowywać, realizować i oceniać projekty wspierające elektromobilność.

4) Wsparcia stworzenia filmu promocyjnego rowerów elektrycznych i szlaków turystycznych poprzez pomoc finansową w stworzeniu scenariusza oraz nagranie filmu oraz jego montaż oraz zamieszczenie go na platformie internetowej tworzonej w ramach projektu.

We współpracy ze specjalistami Szwajcarskimi i Polskimi chcemy zademonstrować użyteczność napędzanych elektrycznością środków transportu, w tym wykazać użyteczność wykorzystania rowerów i pojazdów elektrycznych jako atrakcyjnych i przyjaznych środowisku produktów turystycznych i rozwiązań transportowych dla gmin górskich. Na tej podstawie, także w koordynacji ze specjalistami Szwajcarskimi chcemy sięgnąć po europejskie i krajowe fundusze publiczne znacząco większej skali w celu upowszechnienia nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w skali ponadlokalnej obejmującej m.in. Zakopane, Bukowinę Tatrzańską, Czorsztyn, Lipnicę Wielką, Podegrodzie oraz Powiat Sądecki.

**********

Informacja o projekcie, plik pdf >>>

**********

Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych w Małopolsce - analiza przeprowadzona przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, plik pdf >>>

**********