Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Forum Gospodarki Odpadami

W dniach 5 i 6 lutego 2014 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się III Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami "SOSEXPO 2014", organizowane przez Zarząd Targów Warszawskich S.A., którego częścią była III Ogólnopolska Konferencja Samorządowa pn. "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów".

Forum było ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji  w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, a także stanowiło platformę spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami  techniki i technologii komunalnej.

"SOSEXPO" to konferencje i towarzysząca im wystawa, które służyły poszerzeniu wiedzy oraz wymianie doświadczeń w zakresie zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów w świetle nowych przepisów  prawnych. 

Moderatorem Konferencji Samorządowej był Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

fot. Jacek Zyśk - Maxpress

**********

Prezentacje Forum >>>

**********