Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Ochrona danych osobowych

12 kwietnia 1999 r. odbyła się konferencja szkoleniowa pt. "Ochrona danych osobowych - obowiązki organów samorządu terytorialnego". Gościem spotkania była Ewa Kulesza, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Podczas konferencji omówiono prawa obywateli do ochrony danych osobowych, obowiązki administratorów danych, obowiązki JST wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, a także zasady rejestracji zbiorów danych.