Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Sytuacja Polaków na Wschodzie

W dniu 14 lutego 1998 r. SGM zorganizowało w Krakowie Spotkanie "Sytuacja Polaków na Wschodzie" z udziałem prof. Andrzeja Stelmachowskiego - Prezesa Wspólnoty Polskiej, prof. Adama Jamroza - Rektora Uniwersytetu w Białymstoku i Andrzeja Kusielczuka - Sekretarza Związku Polaków na Białorusi. Jednym z wiodących tematów była sytuacja szkolnictwa polskiego na Białorusi. Spotkanie przybliżyło przedstawicielom samorządów Małopolski sytuację społeczną, polityczną i ekonomiczną Polaków za wschodnią granicą i skłonić miało do nawiązania bezpośrednich kontaktów.