Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Reforma systemu edukacji

23 listopada 1998 r. odbyła się konferencja pt. "Reforma systemu edukacji - zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, nowa sieć szkolna - organizacja i finansowanie" z udziałem ministra edukacji narodowej, prof. Mirosława Handke oraz przedstawicieli MEN. Podczas spotkania przedstawiono podstawowe założenia i problematykę reformy a zaproszeni goście udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące procesu wdrażania reformy. W konferencji uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli samorządów oraz kadry pedagogicznej. Pokłosiem konferencji jest publikacja pt. "Reforma edukacji 1999. Podręcznik dla samorządu terytorialnego."