Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Czyste Powietrze w Małopolsce

24 listopada w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja SGiPM "Odnawialne źródła energii w walce ze smogiem". Partnerem Konferencji była GlobEnergia - Odnawialne Źródła Energii.

Od początku swej działalności Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski usilnie zabiega o aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wyrazem tego jest organizacja osiemnastu ekologicznych konferencji samorządowych, w tym m.in.:

1991 r. "Kraków miastem czystym ekologicznie" z udziałem Ministra Ochrony Środowiska Macieja Nowickiego,
2001 r. "Czyste powietrze dla Krakowa, Małopolski i Śląska",
2011 r. "Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce",
2013 r. "Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce. Walka ze smogiem. Rozwój sieci ciepłowniczych",
2015 r. "I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji"
2017 r. "II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji".

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wspólnie z Redakcją GLOBEnergia wydało dwa ponad stupięćdziesięciostronnicowe poradniki dla samorządów terytorialnych: Poradnik dla gmin "Niska Emisja - od przyczyn powstawania do sposobów eliminacji" oraz "Niska Emisja - efektywność energetyczna w gminach i samorządach", które bezpłatnie przekazaliśmy do wszystkich 182 gmin w Województwie Małopolskim.

Wydane przez nas Poradniki w sprawie zwalczania smogu były pierwszymi takimi kompleksowymi wydawnictwami w Polsce.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od lat apeluje o podjęcie pilnych i radyklanych działań związanych z ochroną powietrza we wszystkich miejskich i wiejskich gminach Małopolski.

Szczególnie na terenach wiejskich konieczna jest likwidacja i wymiana "kopciuchów" zatruwających powietrze. O wielkości zanieczyszczeń świadczy fakt, że powszechnie używane "kopciuchy" z technologią z XIX wieku emitują nawet 1000% więcej zanieczyszczeń niż nowoczesne węglowe piece 5 generacji .


**********

Prezentacje:

Działania Miasta Krakowa w zakresie poprawy jakości powietrza, Bogusław Kośmider, wiceprezydent Krakowa, plik pdf >>>

Mikroinstalacje OZE w Polsce, Grzegorz Burek, prezes zarządu GlobEnergia, plik pdf >>>

Uchwały antysmogowe dla Krakowa i Małopolski, Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, plik pdf >>>

Rozwój fotowoltaiki i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gdów, Zbigniew Wojas, wójt Gminy Gdów, plik pdf >>>

Realizacja programów dotyczących ochrony powietrza w Małopolsce, dr Kazimierz Koprowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, plik pdf >>>

Egzekwowanie realizacji Programów Ochrony Powietrza w 182 gminach Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, plik pdf >>>

Pierwsze projekty ukierunkowane na Odnawialne Źrodła Energii, Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, plik  pdf >>>

**********