Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Forum Gospodarcze w Tarnowie

Forum Gospodarcze w Tarnowie było okazją do debaty o kluczowych problemach europejskiej gospodarki, która dopiero co narażona na negatywne skutki pandemicznych obostrzeń, dziś musi stawić czoła potężnym wyzwaniom związanym z wojną w Ukrainie.

Odbywało się w dniach 28-29 listopada 2022 r. w salach Zespołu Szkół Muzycznych. Jako moderator dwóch paneli dyskusyjnych uczestniczył w nim Kazimierz Barczyk Przewodniczący SGiPM , wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Panel: Historia - atut czy bariera w rozwoju gospodarczym regionu
2022-11-29, 11:25-12:20

Czy historia regionu stanowi przeszkodę czy może pomaga w rozwoju gospodarczym? Na przestrzeni dziejów regiony przechodziły z rąk polskich w obce a z obcych w polskie. Były różnie zarządzane, co wpłynęło na poziom ich rozwoju a także na ich aktualną specyfikę gospodarczą. Czy zaszłości historyczne stanowią barierę w rozwoju ekonomicznym? A może wręcz przeciwnie, stanowią o sile regionu i przedsiębiorczości jego mieszkańców?

Moderator: Kazimierz Barczyk, Przewodniczący, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Polska

Paneliści:

Adam Pawluś, Starosta, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Polska
Nelli Rokita Arnold, Wolontariuszka, Stowarzyszenie SIEMACHA, Polska
Dawid Chrobak, Burmistrz, Urząd Miejski w Zakliczynie, Polska
Piotr Pasek, Dyrektor, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, Polska


Panel: Wyzwania finansowe samorządów w obliczu kryzysu gospodarczego

2022-11-29, 14:45-15:40

Pandemia, wojna w Ukrainie, zagrożenie bezpieczeństwa - to tylko kilka z problemów, które wpłynęły na zachwianie tempa rozwoju Polski. Samorządy mierzą się z nieprzewidywalnymi cenami energii, kryzysem imigracyjnym, ucieczką kapitału i inflacją. W jaki sposób zarządzać, jak pomóc samorządom, aby z kryzysu wyszły szybko i skutecznie oraz budowały szczęście naszych obywateli?

Moderator: Kazimierz Barczyk, Przewodniczący, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Polska

Paneliści:

Mirosław Legutko, Przewodniczący, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Polska
Rafał Kerger, Redaktor Naczelny, Nowy Przemysł/PTWP S.A./WNP.pl, Polska
Stanisław Bukowiec, Poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Polska
Marzena Piszczek, Adiunkt, Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska


**********

W trakcie swoich wystąpień Kazimierz Barczyk mówił m.in.:

"Na dobre i złe zaszłości wpływ mają między innymi rozwój infrastruktury, przemysłu, szkolnictwa, edukacji,  kultury rolnej, elit, kapitału, prawa a także społecznej świadomości. Suma tych i jeszcze wielu innych czynników pozytywnych i negatywnych składa się na bariery w rozwoju regionów lub na rozwój i siłę tych regionów.
 
Przykładem wpływu ustroju polityczno-gospodarczego państw jest pogłębiająca się różnica między Niemiecką Republiką Federalną, państwem demokratycznym z gospodarką rynkową a komunistyczną Niemiecką Republiką Demokratyczną. W ciągu 40 lat od 1950 do 1990 roku NRF stała się czterokrotnie bogatsza od NRD chociaż w oba państwa tworzyli Niemcy rozdzieleni kilkadzeisiąt lat wcześniej. Podobnie powstały ogromne różnice między demokratyczną Koreą Południową z gospodarka rynkową a komunistyczną Koreą Północną z brakiem jakichkolwiek swobód, wolności i gospodarki rynkowej, w której członkowie tego samego narodu na dużą skalę przymierają głodem i żyją jak w więzieniu.

Podobne różnicą występowały przez kilkadziesiąt lat ubiegłego wieku między ChRL  a zaledwie 15 milionowym demokratycznym Tajwanem, który jest jednym z najbogatszych państw świata.

Kolejnym przykładem rozwoju i cofania się państw jest porównanie Ukrainy z Polską. W 1990 roku Ukraina miała wyższe PKB od Polski, dziś po 30 latach (do rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę) Polska ma 3 razy wyższe PKB niż Ukraina. Na Ukrainie, która w tamtych czasach uzyskała niepodległość, zwyciężała mentalność komunistyczna, bogactwo zagarnęli oligarchowie, natomiast Polacy zgodnie z wyzwaniem Solidarności wzięli sprawy w swoje ręce, budując demokratyczne, samorządne państwo i likwidując korupcję. Po 1990 roku Polacy założyli ponad 3 miliony małych firm.

Kolejnym przykładem różnych dróg rozwoju ziem polskich pod trzema różnymi zaborami, są różne drogi i poziom rozwoju w XIX. W zaborze austriackim Polscy mieli autonomię, samorząd terytorialny, a w 1866 roku samorząd Krakowa z wybieraną radą i prezydentem, który m.in. poczynając od Józefa Dietla dokonał wielkiego cywilizacyjnego rozwoju rozbudowy i cywilizacyjnego Krakowa. W tym zaborze działały organizacje pozarządowe, kościół cieszył się wolnością a szkoły z językiem polskim funkcjonowały w każdej miejscowości. 150 lat temu powstała Polska Akademia Umiejętności.

W zaborze rosyjskim była stosowana przemoc i wynaradawianie przez władze rosyjskie, przekupstwo było na porządku dziennym. W zaborze pruskim Polacy w ramach obowiązującego systemu prawnego samoorganizowali się w różnego rodzaju organizacjach gospodarczych i społecznych, prowadząc przez 100 lat z okupantem tymi metodami "najdłuższą obronną wojnę w nowoczesnej Europie."

**********

 

**********

fot. Paweł Topolski, www.tarnow.pl

Więcej informacji:

https://www.forum-ekonomiczne.pl/historia-atut-czy-bariera-w-rozwoju-regionu/

https://www.forum-ekonomiczne.pl/wyzwania-finansowe-samorzadow-w-obliczu-kryzysu-gospodarczego/

Zdjęcia


fotografii: 11, na stronach: 1