Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Spotkanie z okazji 25 rocznicy powstania rządu J. Buzka

W dniach 21-22 stycznia w Konstancinie, z okazji 25 rocznicy powstania reformatorskiego rządu Jerzego Buzka spotkali się jego członkowie. W spotkaniu uczestniczył Kazimierz Barczyk, który w latach 1997–1999 zajmował stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniąc funkcję sekretarza Komitetu Społecznego Rady Ministrów a następnie do 2001 roku był doradcą premiera do spraw samorządu terytorialnego.

Przypomnijmy:

Rada Ministrów pod kierownictwem premiera Jerzego Buzka, urzędowała od 31 października 1997 do 19 października 2001.

Jerzy Buzek został desygnowany na premiera przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 17 października 1997, po wyborach parlamentarnych, w których koalicja prawicowych formacji – Akcja Wyborcza Solidarność – uzyskała 201 mandatów w Sejmie. 31 października 1997 został zaprzysiężony cały skład Rady Ministrów.

10 listopada 1997 premier Jerzy Buzek wygłosił exposé. 11 listopada Sejm udzielił wotum zaufania. Rząd poparły w głosowaniu kluby Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności, które tworzyły koalicję rządzącą.

Unia Wolności opuściła koalicję 6 czerwca 2000, w związku z czym od tego momentu do końca kadencji rządził rząd mniejszościowy. Rząd Jerzego Buzka ustąpił 19 października 2001 w wyniku przegranych wyborów parlamentarnych.

Jerzy Buzek był pierwszym premierem w III RP, który sprawował swój urząd przez całą, czteroletnią kadencję parlamentarną.