Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Przedstawiciele Pułku im. K. Kalinowskiego w Krakowie

9 maja odwiedzili Kraków przedstawiciele Pułku im. Konstantego Kalinowskiego (ochotnicza formacja powołana w Ukrainie przez białoruskich patriotów-uchodźców do walki z Rosją). Spotkanie zorganizował Ryszard Kowalski wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski i środowiskiem białoruskich uchodźców w Krakowie. Ze strony Pułku uczestniczyli Pułkownik "MMM" Dowódca Centrum Szkoleniowego Pułku (weteran wojny w Afganistanie, jako żołnierz Armii Czerwonej a od 2014 żołnierz pułku Azow, na wojnie w Donbasie) oraz jeden z szefów Centrum Mobilizacyjnego Pułku.

Celem ich pobytu w Polsce jest objazd po wszystkich większych miastach Polski i spotkania ze środowiskami uchodźców białoruskich w celu ich zorganizowania wokół pułku. Chodzi o stworzenie grup, które organizowałyby imprezy w trakcie których zbierana będzie pomoc finansowa i materialna dla Pułku oraz kolportowane informacje o jego działaniach.

Dużym problemem środowiska białoruskiego w Polsce jest jego rozbicie i brak ośrodków, które by go organizowały i spajały. Środowisko Pułku stara się spajać opozycję białoruską, która niestety, według opinii samych opozycjonistów, jest mocno infiltrowana przez służby łukaszenkowskie. Według niektórych informacji na Białorusi służby codziennie aresztują za działalność polityczną ponad 100 osób.

Bardzo nieprzyjemnym potwierdzeniem tych informacji jest to, co się dzieje wokół Związku Polaków na Białorusi i Andżeliki Borys. Według informacji, które posiadamy na dziś przeciwko ok 50 osobom ze Związku Polaków na Białorusi prowadzone są sprawy karne i są one zagrożone wysokimi grzywnami lub więzieniem. Codziennością dla naszych rodaków są zwolnienia z pracy, szykany i brak środków do życia.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od 30 lat jest partnerem Związku. Również dzisiaj nie zapomina o nim i Polakach na Białorusi. W 2022 r. przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk wystosował apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz do samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i obywateli o solidarność i pomoc humanitarną dla mniejszości polskiej na Białorusi prześladowanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Również w 2021 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apelowało o natychmiastowe zwolnienie z aresztu wszystkich więźniów politycznych na Białorusi, w tym Andżeliki Borys - bardzo aktywnej Prezes Związku Polaków na Białorusi i Andrzeja Poczobuta - dziennikarza i członka Zarządu ZPB.

Wczorajsze spotkanie przedstawicieli Pułku im. Konstantego Kalinowskiego było 2 etapowe - o godz. 13.00 miała miejsce konferencja prasowa, a po południu ich spotkanie ze środowiskami białoruskimi.

W trakcie spotkania goście opowiedzieli jak wygląda dziś pułk, który powstał w lutym 2022 jako batalion, powołany przez Białorusinów - żołnierzy pułku Azowe - wcześniej ochotnicza, a dziś elitarna, słynąca z profesjonalizmu oraz wysokiego morale żołnierzy jednostka Sił Zbrojnych Ukrainy. Dzięki dużej liczbie ochotników jednostkę przekształcono z batalionu w pułk.

Żołnierze przedstawili jak wygląda proces szkolenia rekrutów, ponad 90% ochotników to ludzi, którzy wcześniej nie służyli w armii. W trwającym 3 miesiące okresie szkolenia rekrutów połączyli elementy standardów natowskich z tym, co sprawdziło się w boju z czasów wojny w Donbasie. W konsekwencji żołnierz pułku jest wyszkolony w każdej dziedzinie w stopniu podstawowym, czyli wie jak zareagować zarówno, jako saper, medyk pola walki czy operator różnych wojskowych sprzętów. Powoduje to, że jednostki Sił Zbrojnych UA często zwracają się do pułku o udział jego jednostek w różnych akcjach specjalnych.

Przedstawiciele Pułku zaznaczali, jakie mają najpilniejsze potrzeby - pułk nie jest na pełnym etacie Sił Zbrojnych Ukrainy, otrzymują oni broń i amunicję, ale już wszystko pozostałe, mundury, noktowizory, etc. pozyskują od darczyńców. Stąd też ich pomysł konsolidowania środowiska Białorusinów wokół Pułku.

Podsumowaniem spotkania są nowe pomysły na działania realnie wspierające Pułk.

Ryszard Kowalski
Doradca społeczny SGiPM
ds. pomocy charytatywnej dla Białorusi

**********

Materiał informacyjny SGiPM na konferencję prasową środowiska uchodźców białoruskich w Krakowie z udziałem kierownika Centrum Szkoleniowego Pułku im. Konstantego Kalinowskiego - utworzonej w marcu 2022 r. jednostki Białorusinów - ochotników walczących w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy >>>