Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Najlepsza strona internetowa w Małopolsce

Zaproszenie
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza do udziału w I KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ W MAŁOPOLSCE w 2007 R.

Celem konkursu jest promowanie tworzenia przez samorząd w Małopolsce własnych Stron Internetowych.

Małopolska to region o unikatowych walorach turystycznych, z pięknymi krajobrazami, uzdrowiskami i sanktuariami odwiedzanymi rocznie przez dziesięć milionów turystów i pielgrzymów z kraju i ze świata.

Strony internetowe Sołectw to przewodnik i zarazem album pokazujący całemu światu piękno i bogactwo naszych miejscowości, kościołów (piękna ołtarzy, rzeźb, witraży, świętych obrazów), zabytków, kultury - zespołów artystycznych, strojów ludowych, rękodzieła, a zarazem zaproszenie do odwiedzin lokalnych szlaków turystycznych, gospodarstw agroturystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, strażnic i drużyn OSP.

Założenie i redagowanie Strony Internetowej Sołectwa to także wspaniała okazja do włączenia m.in. szkoły i młodzieży w życie społeczności lokalnych, a zarazem szansa na poznanie i zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego swojej Małej Ojczyzny - bez nakładów finansowych (roczne koszty utrzymania strony to kilkadziesiąt złotych).

Oceny zgłoszonych stron dokonuje Kapituła Konkursowa powołana przez SGiPM z udziałem m.in.: Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora Portalu "Nowa Małopolska".

Zwycięzcy wśród Sołectw otrzymają nagrodę oraz Tytuł Najlepsza Strona Internetowa Sołectwa w Małopolsce w roku 2007.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sgpm.krakow.pl. Pytania w sprawie interpretacji regulaminu należy kierować na adres sgipm@neostrada.pl

Konkurs na Najlepszą Stronę Sołectwa w Małopolsce prowadzony jest pod patronatem: Telewizji Kraków, Radia Kraków i Gazety Krakowskiej. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do wszystkich Sołectw, Parafii, Szkół, i młodzieży, Kół Gospodyń Wiejskich oraz OSP o aktywny udział w Konkursie.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, sierpień 2007 r.

**********

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 31 marca 2008 roku.

**********

Regulamin Konkursu na Najlepszą Stronę Internetową w Małopolsce Powiatów, Gmin i Sołectw

I. Organizator Konkursu

1. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich pod patronatem TVP Kraków, Radio Kraków i Gazety Krakowskiej.

II. Cel Konkursu

1. Głównym celem Konkursu jest propagowanie wysokiej jakości walorów funkcjonalnych i estetycznych stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu historycznej Małopolski.
2. Tworzenie otwartego społeczeństwa informacyjnego z wolnym dostępem do rzetelnej informacji.
3. Ułatwienie komunikacji na linii obywatel – urząd.
4. Promowanie wiedzy na temat sołectw, gmin, powiatów, regionu, działania ze szczególnym uwzględnieniem walorów kulturowych, turystycznych, gospodarczych.

III. Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu są strony internetowe Powiatów, Gmin i Sołectw w z terenu historycznej Małopolski.

IV Rozpoczęcie i zakończenie Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się od ogłoszenia go przez organizatora.
2. Termin zgłaszania stron poprzez przysłanie ankiety zgłoszeniowej na adres SGiPM do końca marca każdego roku.
3. Ocena zgłoszonych stron i ogłoszenie wyników odbędzie w terminie wyznaczonym przez organizatora.

V. Kryteria oceny i nagrody

1. Oceny zgłoszonych stron i działań dokonuje Kapituła Konkursowa powołana przez SGiPM z udziałem m.in. Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora Portalu Nowa Małopolska.
2. Zwycięzcy wśród Powiatów, Gmin Miejskich i Wiejskich oraz Sołectw otrzymują Tytuł Najlepsza Strona Internetowa Powiatu, Miasta, Gminy, Sołectwa w Małopolsce w danym roku.
3. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień szczególnych m. in. dla organizacji pozarządowych, KGW, OSP9

4. Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria: informacyjne, estetyczne, funkcjonalne, techniczne.
5. Ocenie podlegać będą tylko strony zgłoszone poprzez ankietę zgłoszeniową do wyznaczonego przez organizatora terminu.

Uczestnicy Konkursu przesyłają ankietę na adres biura SGiPM w Krakowie sgipm@neostrada.pl

**********

Pobierz ankietę