Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel o miasta i miejscowości partnerskie

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad i Radni

W związku z wojną w Ukrainie i działaniami pomocowymi Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, którym mam przyjemność przewodniczyć, zwróciła się do nas Ambasada Ukrainy z  prośbą o pomoc w znalezieniu miast i miejscowości partnerskich dla:

- Chocim (ukr. Хотин, Chotyn) – miasto w południowo-zachodniej części Ukrainy (Besarabia), w obwodzie Czerniowieckim (https://khotyn.dosvit.org.ua/);

- Iwaniwska gromada obwodu Czernihowskiego (https://iotg.gov.ua/);

- Vinkovetska gromada obwodu Chmielnickiego (https://vinkgr.gov.ua/);

- Rokytniwska gromada obwodu Rówieńskiego – wspólnota terytorialna w powiecie Sarneńskim obwodu Rówieńskiego (https://rokytne-gromada.gov.ua/).

W skutek agresji zbrojnej, którą prowadzi Rosja na terenie Ukrainy ukraińskie miasta i gromady terytorialne potrzebują wsparcia nie tylko ze strony państwa Ukraińskiego, ale także partnerów zagranicznych. Ambasada Ukrainy poinformowała nas, że do Ambasady: „wpływają liczne pisma i apele od miast oraz zjednoczonych wspólnot terytorialnych z prośbą o pomoc w poszukiwaniu miast partnerskich w Polsce w celu nawiązania trwałych przyjaznych więzi, zacieśniania współpracy i przyjaźni między społeczeństwami, a także wymiany doświadczeń w rozwiązywaniu podobnych problemów w zakresie zarządzania.”

Osobą kontaktową w Ambasadzie jest Pani Tamila Shutak, tel. kom.: +48 886 489 133, tamila.shutak@mfa.gov.ua.

W załączeniu przesyłam pismo Ambasady Ukrainy oraz wcześniejszy APEL Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Europejskiego Komitetu Regionów EUROPEJSKIE REGIONY SOLIDARNE Z UKRAINĄ

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji oraz SGiPM

**********

Pismo Ambasady Ukrainy >>>

Apel FRZGiP RP >>>