Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Europejskie regiony solidarne z Ukrainą

W imieniu samorządów zrzeszonych w Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP apelujemy do Europejskiego Komitetu Regionów o solidarne zaangażowanie regionów UE w realną pomoc Ukrainie. Wobec powolnej i bardzo zbiurokratyzowanej pomocy UE apelujemy do Komitetu Regionów i jego 329 członków o bezpośrednią, szybką, finansową i humanitarną pomoc niszczonej Ukrainie.

**********