Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Fundusze Europejskie dla Małopolski

W Oświęcimiu, Nowym Targu, Proszowicach, Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie odbyły się organizowane przez Województwo Małopolskie spotkania informacyjne "4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027". Podzielone na dwie części konferencje zgromadziły liczne audytorium samorządowców, mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas spotkań szczegółowo omówiono założenia programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz przedstawiono wstępny harmonogram naborów.

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w kwietniu w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To 2,4 mld euro dla Śląska i Zachodniej Małopolski, z czego do powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i olkuskiego trafi ponad 264 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na rozwój firm, projekty przyjazne dla środowiska i miejsca pracy dla byłych górników. W ramach 4 konkursów z FST wsparcie zostanie skierowane na realizację projektów z obszarów: rynku pracy, gospodarki obiegu zamkniętego i transformacji energetycznej.

Środki unijne wesprą w tym roku także małopolską przedsiębiorczość, rynek pracy, badania, zadbają o dobry klimat i środowisko w województwie, poprawią także dostępność transportową.

20 lutego, w spotkaniu krakowskim w Muzeum Lotnictwa uczestniczył Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.