Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Lider Małopolski 2006

Kapituła Konkursowa SGiPM już po raz szósty wybrała "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce". Wybrano 10 przedsięwzięć a specjalne wyróżnienie otrzymała organizacja wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Krakowie i Małopolsce.

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE

Wizyta i spotkania Ojca Świętego Benedykta XVI w Krakowie i Małopolsce wraz przedsięwzięciami towarzyszącymi.

Przyznając tytuł Kapituła wzięła pod uwagę zarówno wymiar duchowy i doniosłość religijną Pielgrzymki - uznawanej za sentymentalną podróż szlakiem Jana Pawła II, jak i jej perfekcyjną organizację i przedsięwzięcia towarzyszące. Wśród aspektów duchowych Pielgrzymki szczególną wagę miały spotkanie z młodzieżą na krakowskich Błoniach, spotkanie z chorymi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, wizyta w Byłym Nazistowskim Niemieckim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady Auschwitz-Birkenau oraz samo zaangażowanie mieszkańców Małopolski, którzy tłumnie wypełnili miejsca uroczystości w Krakowie, Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimiu i Częstochowie. Wśród przedsięwzięć poprzedzających pielgrzymkę, towarzyszących jej oraz będących pokłosiem na szczególne wyróżnienie zasługuje uruchomienie Pociągu Papieskiego, liczne koncerty oraz cieszące się olbrzymią popularnością wydarzenia książkowe i albumowe.

LIDERZY MAŁOPOLSKI 2006
10 Najlepszych Przedsięwzięć Roku 2006

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy CMUJ w Krakowie-Prokocimiu wraz z zespołem dr hab. Jacka Puchały w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeń za przeprowadzenie skomplikowanych operacji dzieci ciężko oparzonych i rekonstrukcję twarzy dziecka.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu, znany od lat w całej Polsce jako nowoczesny Polsko-Amerykański Szpital Dziecięcy i dar Amerykańskiej Polonii oraz Narodu Amerykańskiego (po kilkudziesięciu latach wymagający modernizacji dzięki społecznej akcji zbierania funduszy zainicjowanej przez Dyrekcję Szpitala) od samego początku jest pionierem zaawansowanych terapii chorób dzieci. W 2003 r. szpital uruchomił na Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeń pierwsze w Polsce Dziecięce Centrum Oparzeniowe, które - dzięki wysoko kwalifikowanemu zespołowi dr hab. Jacka Puchały oraz zaawansowanej aparaturze - z powodzeniem ratuje życie dzieciom z oparzeniami sięgającymi nawet 90% powierzchni ciała, zapewniając im wieloletnią opiekę również podczas leczenia blizn (zabiegi rekonstrukcyjne, korekcyjne, plastyczne i rehabilitacyjne). Ten sam zespół dokonuje również skomplikowanych zabiegów rekonstrukcji elementów ciała dzieci z chorobami genetycznymi, czego przykładem jest rekonstrukcja twarzy 9-letniej dziewczynki z zespołem Aperta.

Regionalny Dworzec Autobusowy sp. z o.o. w Krakowie - za wybudowanie nowoczesnego dworca tworzącego wraz z dworcem PKP w centrum komunikacyjne Krakowa

RDA sp. z o.o. powołana została do życia w 2003 r., a jej udziałowcami są Miasto Kraków, Województwo Małopolskie oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A. Dzięki budowie nowoczesnego dworca zapewniona została mieszkańcom Krakowa i Małopolski oraz turystom wygodna i lepsza dostępność komunikacyjna. Zrealizowanie tej inwestycji łączy się z rosnąca popularnością wśród pasażerów i przewoźników krajowych i międzynarodowych.

Krakowski Bank Spółdzielczy za wysoką jakość usług świadczonych regionalnym instytucjom, przedsiębiorcom i mieszkańcom oraz stałe unowocześnianie oferty.

Krakowski Bank Spółdzielczy jest największym bankiem spółdzielczym w kraju. KBS został założony w 1898 r. i jest jedną z najstarszych instytucji finansowych w Polsce, a jego udziałowcami są wyłącznie polscy spółdzielcy. Od wielu lat jest niekwestionowanym liderem w branży, utrzymując się na czele rankingów najlepszych banków spółdzielczych w Polsce.

Cracovia i Wisła Kraków - w 100-lecie klubów sportowych - za szczególne zasługi na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu.

Cracovia i Wisła Kraków są kolebką zorganizowanego sportu wyczynowego w Polsce. Oba kluby wielokrotnie stawały - w różnych dyscyplinach - na podium mistrzostw Polski, osiągając również wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. W 2006 r. oba kluby sięgnęły po tytuły mistrzowskie: Wisła Kraków w koszykówce kobiet, Cracovia w hokeju na lodzie. Od wielu lat oba kluby zrealizowały wiele inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa na stadionach i promocję - wśród sportowców i kibiców - idei fair play. Od lat kształcą też młodzież w duchu sportowej rywalizacji, wolnej od agresji i negatywnych postaw.

Miasto Stary Sącz oraz Przedsiębiorstwo Kamieniarskie "Wolski" z Mizernej k. Czorsztyna, za prace kamieniarskie przy przebudowie średniowiecznego Rynku w Starym Sączu wraz z przyległymi ulicami.

Kompleksowa rewitalizacja starego centrum pięknego miasta finansowana była przez Gminę Stary Sącz oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Prace wymagały najwyższej staranności, użycia wysokiej jakości materiału oraz doskonałej jakości pracy kilkuset pracowników (ułożono m.in. 2 miliony otoczaków). Modelowa realizacja projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej o wartości przekraczającej 10 milionów złotych. Firma wykonuje specjalistyczne prace kamieniarski na terenie Polski (m.in. metro w Warszawie).

Miasto Bielsko-Biała za dokończenie inwestycji "Nowa Starówka - Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej Starówki - I etap"

W ramach projektu zmodernizowane zostały sieci uzbrojenia terenu oraz nawierzchnie drogowe. Dokonano kompleksowego remontu płyty Rynku z nową nawierzchnią z kamiennej kostki. Nawiązując do historii Starówki wykonana została m.in. archeologiczna ekspozycja "Wagi Miejskiej", zespół fontann z figurą Neptuna, zrekonstruowano także pomnik Św. Jana Nepomucena.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - za otwarcie Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytutu Politechnicznego i dynamiczny rozwój.

Uczelnia założona w 1998 r. cieszy się rosnącą popularnością wśród młodzieży-absolwentów szkół Ziemi Tarnowskiej. Na 16 kierunkach studiuje ponad pięć tysięcy studentów. Stale rozwija bazę dydaktyczną oraz realizuje inwestycje, w tym finansowaną ze środków ZPORR, oddaną w ubiegłym roku dużą inwestycję pod nazwą "Budowa obiektu dla potrzeb Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytutu Politechnicznego"

Sabre Holdings - za dynamiczny rozwój Centrum Rozwoju Oprogramowania Sabre w Krakowie.

Sabre Holdings jest światowym liderem w zakresie zaawansowanych rozwiązań technologicznych i informatycznych dla branży lotniczej i turystycznej o obrotach przekraczających 2 mld dolarów. Oddział w Krakowie zatrudnia blisko 300 osób i jest drugim co do wielkości i znaczenia centrum programistycznym Sabre na świecie. O dynamicznym rozwoju krakowskiego oddziału świadczy trzykrotne zwiększenie pracowników w ubiegłym roku. Pozyskuje utalentowanych absolwentów krakowskich szkół wyższych, jako najbardziej atrakcyjny pracodawca dla informatyków.

Miasto Kraków oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie za sfinalizowanie projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie"

Najnowocześniejsza oczyszczalnia ścieków w Polsce. Jest to najważniejszy i najbardziej kapitałochłonny projekt w ramach kompleksowego programu uporządkowania gospodarki ściekowej w Krakowie. Dzięki inwestycji współfinansowanej z Funduszu Spójności, zwiększono przepustowość istniejącej mechanicznej oczyszczalni ścieków z 132 tys.m³/d do 656 tys.m³/d (potrzebnej w porze deszczowej), wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 328 tys.m³/d - projekt obejmuje Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW), a także zrekultywowanie lagun osadowych wraz z instalacją do termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych. Inwestycja za prawie 350 milionów złotych zapewnia Krakowowi pełne mechaniczno - biologiczne oczyszczanie ścieków odprowadzanych do Wisły.

Miasto Przemyśl oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu za inwestycję "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu"

Dzięki wybudowaniu oczyszczalni ścieków uzyskano efekt ekologiczny, polegający na całkowitej redukcji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych miasta Przemyśla oraz sąsiadujących z nim gmin. Budowę zakończono 31 sierpnia 2006 r., a jego wartość wyniosła 70 milionów złotych, z czego połowę sfinansowała Unia Europejska (ISPA i Fundusz Spójności). Nowoczesna, modelowa oczyszczalnia dla miasta średniej wielkości.

Uroczyste wręczenie Tytułów nastąpi w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3/4, 12 marca 2007 roku o godzinie 11.00.

Przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Kazimierz Barczyk

Kraków, 21 stycznia 2007 r.