Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Liderzy Małopolski 2005

W Urzędzie Miasta Krakowa miało miejsce uroczyste zakończenie Konkursu Lider Małopolski 2005 połączone z wręczeniem dyplomów i krótką prezentacją Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce.

Konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, wyróżnia "najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z małopolski, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy".

Laureatami Konkursu zostali:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej - wyróżnienie za całoksztatt działalności
Wielkie dzieło miłości, cicha pomoc ludziom potrzebującym, ubogim, chorym i niepełnosprawnym, dzieciom osieroconym i z rodzin patologicznych. Caritas od lat niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych poza diecezją, zarówno w kraju jak i na świecie. W ub. roku korzystali z niej m.in. powodzianie z Żywiecczyzny, ofiary trzęsienia ziemi w Pakistanie i tsunami w Sri Lance.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Krakowski Szpital należy do najnowocześniejszych, po wieloletnich pracach modernizacyjnych i remontowych. Krakowscy kardiochirurdzy, pod przewodnictwem prof. Jerzego Sadowskiego, jako pierwsi na świecie wszczepili trzem pacjentom zastawki serca nowej generacji: biologiczne i bezszwowe. Technika pozwala skrócić czas zatrzymania serca podczas operacji jedynie do 10 minut, jest bezpieczniejsza dla pacjenta i ogranicza ryzyko śmiertelnych powikłań.

Krakowski Park Technologiczny wraz z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi
W uznaniu działalności na rzecz rozwoju przemysłu high-tech, przyciągnie nowych inwestorów i stałe doskonalenie infrastruktury KPT. Firmy, które zainwestowały w strefie odnoszą ze stworzonych warunków wymierne korzyści, przynosząc zarazem profity Krakowowi i Małopolsce, m.in. poprzez rozwój rynku pracy.

Skrzyżowanie 2-poziomowe w Bielsku-Białej
Miasto przebudowało skrzyżowanie ul. Gen. Andersa z ulicami Konopnickiej i Cieszyńską, tzw. Hulankę. Podstawowym założeniem projektu była likwidacja mniejszych skrzyżowań sterowanych sygnalizacją świetlną i zastąpienie ich znacznie "wydajniejszym" skrzyżowaniem dwu poziomowym. Trwają prace związane z wyposażaniem tunelu w urządzenia i systemy bezpieczeństwa, budowane są również dojazdy do tunelu.

Stok Narciarski Przemyśl Zniesienie
Na zboczu góry Zniesienie w samym Przemyślu samorząd zbudował nowoczesny kompleks narciarski. Składają się na niego dwie kolejki krzesełkowe, dwie oświetlone trasy zjazdowe, system sztucznego naśnieżania, parking. W najbliższym czasie stok uzupełniony zostanie o "oślą łączkę", park snowboardowy z osobnym wyciągiem i całoroczny tor saneczkowy.

Wydawnictwo "Biały Kruk"
W uznaniu za wysiłek w dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II Wielkiego - wydawcy 60 albumów papieskich oraz wielu albumów uwieczniających piękno i tradycję ziemi polskiej, a w szczególności małopolskiej. Wydawnictwo wyróżnia się najwyższą jakością merytoryczną i edytorską. Laureat "Książki Roku 2005".

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
W efekcie wielu starań władz lokalnych ziemi oświęcimskiej, SGiPM i środowisk naukowych Małopolski miejscowa młodzież otrzymała możliwość wyższego kształcenia blisko miejsca swego zamieszkania. Studenci PWSZ mogą zdobyć tytuł licencjata w zakresie trzech kierunków: filologii, politologii oraz zarządzania i marketingu. Wykładowcami Uczelni są uznani naukowcy z UJ oraz UŚ.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie
W uznaniu za dynamiczny wzrost ilości pasażerów, rosnące zainteresowanie przylotami i odlotami z Krakowa wśród największych światowych przewoźników i ze strony tanich linii lotniczych. MPL podejmuje się realizacji inwestycji zmierzających do podnoszenia standardów w obsłudze ruchu pasażerskiego, jak też wzrostu zainteresowania usługami terminala towarowego.

"Nowy Styl" zakłady meblarskie braci Krzanowskich
W uznaniu za stworzenie przedsiębiorstwa dynamicznego, otwartego na oczekiwania klienta, zdobywającego światowe rynki. Firma wykazuje rosnącą sprzedaż, wysoką jakość produktów i ugruntowaną pozycję m.in. na rynkach wschodnich.

Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna "Unia Tarnów"
Za sprawą sekcji żużlowej klubu Unia Tarnów, rok 2005 był największym pasmem sukcesów w historii tarnowskiego sportu: drużynowe mistrzostwo Polski, indywidualne tytuły mistrzów kraju i świata. Organizowane przez Unię imprezy sportowe wyróżniają się żywiołowym, ale wolnym od chuligaństwa dopingiem.

Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
W uznaniu za unowocześnianie produkcji, tworzenie nowych miejsc pracy i systematyczne podnoszenie jakości warunków zatrudnienia. Firma dba o środowisko naturalne oraz angażuje się w projekty społeczne na rzecz niepełnosprawnych, zwalczania przemocy w rodzinie i pomocy dzieciom żyjącym w środowiskach patologicznych.

**********