Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Smog w Polsce. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Smog w Polsce. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

W ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej, 11 lutego prof. Piotr Kleczkowski mówił o roli samorządów w walce ze smogiem, przedstawiając koszty różnych wariantów działań.

Prof. Piotr Kleczkowski jest autorem książki "Smog w Polsce. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie", zawierającej szczegółową wiedzę ekspercką o tym problemie i obejmuje szeroki zakres tematów, od przepływów powietrza, przez opis zjawisk fizycznych i chemicznych, sugestywny opis skutków dla zdrowia, po propozycje działań wraz z uzasadnieniem ekonomicznym dla administracji samorządowej.

W ramach tego szkolenia samorządowego miała miejsce również sesja pytań i odpowiedzi oraz dyskusja.

Prezentacja: Samorządy w walce ze smogiem: koszt różnych wariantów, prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, AGH >>>