Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 659. rok akademicki

1 października w Auditorium Maximum, zainaugurowany został 659. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Będzie on w związku z kolejnymi etapami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, toczącą się wciąż wojną w Ukrainie i wzrastających kosztami utrzymania i funkcjonowania Uczelni rokiem trudnym.

Główną część uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w kolegiacie św. Anny oraz pochód profesorów, który z Collegium Maius przeszedł Plantami przed Collegium Novum, a stamtąd ulicami miasta do Auditorium Maximum, gdzie po dwóch latach symbolicznych spotkań inauguracyjnych naznaczonych pandemią rozpoczęcie nowego roku akademickiego tym razem mogło świętować wyjątkowo liczne grono gości.

Oprócz władz rektorskich i dziekańskich, członków Senatu UJ, przewodniczącego Rady Uczelni prof. Jacka Purchli, przewodniczących rad dyscyplin, dyrektorów szkół doktorskich, kanclerzy, kwestorów, studentów, doktorantów, przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracowników administracji UJ obecny był m.in. przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Kazimierz Barczyk.

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną relacją i zdjęciami z Uroczystości na stronach 236 numeru Alma Mater >>>