Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wybierz najpopularniejszego wójta i burmistrza

Plebiscyt na najpopularniejszego wójta jest organizowany przez Gazetę Krakowską oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów już od 13 lat, natomiast plebiscyt na najpopularniejszego burmistrza obchodzić będzie swoją trzecią rocznicę.

Dobry wójt lub burmistrz, dziś, gdy samorządy odpowiadają na swoim terenie praktycznie za wszystko, gdy na zadania można pozyskać spore fundusze z Unii, jest na wagę złota.

W tym roku plebiscyt zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Najpierw organizatorzy czekają na zgłoszenia kandydatów, a dopiero potem, w II etapie, odbędzie się głosowanie na "Najpopularniejszego Wójta Małopolski 2012" i "Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski 2012".

Etap I Plebiscytu trwa od dnia 21 września 2012 r. do dnia 2 października 2012 r. Kandydatów do obu tytułów można zgłaszać w jeden z następujących sposobów:

a) na emitowanych w okresie od dnia 21 września 2012 r. do dnia 29 września 2012 r. w Gazecie Krakowskiej kuponach zgłoszeniowych - pocztą na adres Organizatora - "Gazeta Krakowska", al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, przy czym na kopercie należy zamieścić dopisek "Wójt 2012", lub "Burmistrz 2012".
b) e-mailem na adres: plebiscyt@gk.pl
c) faxem na nr: 012 68 88 139
d) telefonicznie na nr: 012 68 88 301

Etap II Plebiscytu trwa od dnia 5 października 2012 r. do dnia 26 października 2012 r. i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, na drukowanych w okresie od 5 października 2012 r. do 19 października 2012 r. w dzienniku "Polska Gazeta Krakowska" kuponach do głosowania lub przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej). Na jednym kuponie można głosować tylko na jednego kandydata.

Laureatami Plebiscytu zostanie 10 wójtów oraz 5 burmistrzów który otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów.

Regulamin Plebiscytu, plik pdf >>>