Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXI edycja akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu

Tradycyjnie każdego roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu. W tym roku już po raz dwudziesty pierwszy w dniach 1-10 lipca 2023 roku gościmy w Krakowie 88 młodych ludzi z Ukrainy wraz z opiekunami. Dotychczas w naszej Akcji łącznie wzięło udział ponad 2400 osób.

Akcją objęliśmy przede wszystkim dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język, współpracując z polskimi organizacjami i parafiami katolickimi. W tym roku dodatkowo Gmina Wielka Wieś dofinansowuje pobyt wakacyjny dla 19 dzieci oraz ich opiekunów z partnerskiej Gromady Bajkowce w Ukrainie. Dzieci pochodzą z rodzin wojskowych walczących na froncie na Ukrainie.

W ramach pobytu w formie "lekcji żywej historii" dzieci zwiedzą Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Zakopane. Dzięki uprzejmości krakowskich instytucji kultury wezmą także udział w lekcjach muzealnych m.in. w Zamku Królewskim na Wawelu.

Akcja odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego SGiPM - inicjatora akcji, przy znacznym wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Miasta Krakowa, Gminy Wielka Wieś oraz sponsorów. Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Wodociągów Miasta Krakowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.