konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
AKTUALNOŚCI
2013-10-15
Współpraca samorządów w obszarze kultury
Na kilka godzin Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, stało się przestrzenią inspiracji i wymiany dobrych praktyk. Uczestnicy mieli możliwość podzielić się swoim dotychczasowym doświadczeniem, wskazując wiele przydatnych rozwiązań i atrakcyjnych działań w realizowanych projektach międzynarodowych.   czytaj całość  >>
2013-10-14
Jak rozmawiać ze społecznością lokalną?
14 października w Krakowie odbyło się współorganizowane przez SGiPM spotkanie warsztatowe pt. "Usprawnianie procesów świadczenia usług administracyjnych - jakie narzędzia stosować, jak rozmawiać ze społecznością lokalną?"   czytaj całość  >>
2013-09-24
Budujemy chodniki i ścieżki rowerowe
24 września odbyło się rozstrzygnięcie szóstej edycji konkursu "Bezpieczne drogi w Małopolsce. Budujemy chodniki i ścieżki rowerowe". Galę prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i SGiPM Kazimierz Barczyk.   czytaj całość  >>
2013-09-17
Zaproszenie do udziału w szkoleniach
Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń pt. "Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej" kierowane do pracowników samorządowych z województwa małopolskiego. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.   czytaj całość  >>
2013-07-16
Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu
Już po raz czternasty SGiPM zorganizowało akcję "Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu". W krakowskim magistracie odbyło się powitanie polskich uczniów z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. W tym roku do Krakowa przyjechało 140 dzieci.   czytaj całość  >>
2013-07-11
Spotkanie w sprawie budowy metra
11 lipca 2013 roku w siedzibie SGiPM odbyło się robocze spotkanie w sprawie budowy metra w Krakowie.   czytaj całość  >>
2013-06-26
I Małopolskie Forum Seniorów
Na dziedzińcu Muzeum AK w Krakowie odbyło się I Małopolskie Forum Seniorów. Konferencja ta, zorganizowana przez SGiPM, była zwieńczeniem projektu pn. "PartycypacJA. Seniorzy na rzecz Seniorów w przestrzeni publicznej 60+".   czytaj całość  >>
2013-06-17
XXVI Walne Zebranie Członków SGiPM
Rozszerzenie zakresu działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, budowa dróg lokalnych, rekultywacja terenów zdegradowanych oraz wspacie dla powstawania infrastruktury sportowej były głównymi tematami debaty podczas XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM.   czytaj całość  >>
2013-06-06
Nowe zasady gospodarki odpadami
W Krakowie 6 czerwca odbyła się konferencja samorządowa pod hasłem "Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach". Obrady prowadził przewodniczący Stowarzyszenia i Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.   czytaj całość  >>
2013-06-04
Rozdanie tytułów "Mecenas Futbolu"
W Sali Obrad RMK odbyła się uroczystość nadania samorządowcom tytułu "Mecenasa Futbolu". Galę współorganizowało SGiPM oraz Małopolski Związek Piłki Nożnej, a prowadzili ją szefowie obydwu organizacji Kazimierz Barczyk i Ryszard Niemiec.   czytaj całość  >>
2013-05-02
Obywatelski audyt efektywności
SGiPM zostało partnerem projektu pn. "Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne", którego celem jest wzmocnienie udziału społeczności lokalnej w standaryzacji usług administracyjnych.   czytaj całość  >>
2013-04-19
Wręczenie prestiżowych wyróżnień
W Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego nastąpiło uroczyste wręczenie Tytułów Małopolanina Roku 2012 i Człowieka Roku 2012 przyznawanych przez SGiPM oraz FRZGiP RP. Spotkanie prowadził przewodniczący obu tym instytucjom Kazimierz Barczyk.   czytaj całość  >>
2013-03-22
Najnowocześniejsza w Polsce hala sportowa otwarta!
Zapotrzebowanie na energię o 90 proc. niższe niż standardowego budynku o podobnej kubaturze to podstawowa cecha otwartej właśnie pasywnej hali sportowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.   czytaj całość  >>
2013-03-18
Najlepsze przedsięwzięcia roku w Małopolsce
W Małopolskim Ogrodzie Sztuki wręczono wyróżnienia w prestiżowym konkursie "Lider Małopolski 2012". Tytuł ten od 13 lat przyznaje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski inicjatywom o wymiarze społecznym, ważnym dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji i jakości życia mieszkańców regionu, a także firmom i inwestycjom ważnym dla gospodarki i lokalnego rynku pracy.   czytaj całość  >>
2013-03-07
Konwent Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów
W Sali Obrad Miasta Krakowa obradował Małopolski Konwent Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Jego głównym punktem była prezentacja "Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce".   czytaj całość  >>
2013-03-05
Lider Małopolski 2012
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach Konkursu Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski wyróżnia najważniejsze inicjatywy o wymiarze społecznym, gospodarczym i kulturowym.   czytaj całość  >>
2013-02-15
Konferencja Samorząd Przyjazny Seniorom
W auli Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się konferencja SGiPM pod hasłem "Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom. Spotkanie prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.   czytaj całość  >>
2013-01-22
Powstanie Styczniowe dziedzictwem Małopolski
W Auli Głównej Polskiej Akademii Umiejętności 22 stycznia odbyła się Konferencja Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski pt. "Powstanie styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski. Małopolski Szlak Powstania Styczniowego".   czytaj całość  >>
2013-01-14
Poznaliśmy Małopolan Roku 2012
Podczas tradycyjnego Spotkania Opłatkowego Kazimierz Barczyk ogłosił nazwiska Laureatów Tytułu Małopolanina Roku 2012, którymi zostali prezes PAU prof. Andrzej Białas oraz długoletni ordynariusz tarnowski, abp Wiktor Skworc.   czytaj całość  >>
2013-01-14
Noworoczne Spotkanie Opłatkowe
Już po raz 22 samorządowcy z Małopolski i Polski spotkali się na tradycyjnym opłatku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Spotkanie prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.   czytaj całość  >>
wszystkich: 425 na stronach: 22   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski