konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY WYDARZENIA
25.04.2012
Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów

25 kwietnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja samorządowa "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów". Jej organizatorami była Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Otwierając konferencję przewodniczący Kazimierz Barczyk zwrócił uwagę na fakt, iż nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada wiele nowych zobowiązań na jednostki samorządu terytorialnego, zaś marszałek Wojciech Kozak przedstawił zebranym małopolskie doświadczenia w zakresie systemów zagospodarowania odpadów.

Prócz paneli dotyczących ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zagadnień dotyczących systemów zagospodarowania odpadów uczestnicy konferencji dyskutowali również o obowiązkach przedsiębiorców z zakresu gospodarki odpadami w świetle nowych uwarunkowań prawnych, a także o finansowaniu gminnych inwestycji w gospodarce odpadami i przyszłości finansowania tych projektów w formule Partnerstwa Prywatno-Publicznego.

za: UMWM

**********

Prezentacje

Składowiska odpadów - zamykanie i rekultywacja. Stan kontroli środowiskowych w zakresie ochrony ziemi w Polsce, Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, plik ppt >>>

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski