Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Dokument o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej pisma Posła Kazimierza Barczyka zawierającego projekt ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu Budowa Jubileuszowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego