Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Dyplom dokumentujący przyznanie Kazimierzowi Barczykowi przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego