Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Dyplom dokumentujący przyznanie Kazimierzowi Barczykowi Medalu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego