Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Dyplom Uznania dla Kazimierza Barczyka przyznany przez Radę Naczelną Związku Polaków na Białorusi za szlachetną pracę na rzecz Polaków na Białorusi