Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja nt. szkolenia dla ukraińskich samorządowców zorganizowanego w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski