Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja o komisjach w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski

W dniu 26 listopada 1999 roku Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podjął uchwałę o powołaniu Komisji.

Koordynatorzy zostali wybrani spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Zostały powołane następujące Komisje:

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Koordynator Tadeusz Woźniak - Burmistrz Andrychowa
Komisja Edukacji, Turystyki i Współpracy z zagranicą Koordynator Czesław Orliński - Radny Szczekocin
Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury Koordynator Jerzy Gómicki - Burmistrz Wolbromia
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Koordynator Witold Morawiec - Wójt gminy Olesno
Komisja Gospodarki Komunalnej Koordynator Michał Świtalski - Przewodniczący Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego w Krakowie.