Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja o składzie Zarządu SGiPM

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - największej regionalnej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce - informuję, że ukonstytuował się nowy Zarząd SGiPM. Zgodnie ze Statutem SGiPM na Wiceprzewodniczących Stowarzyszenia zostali wybrani:

1. Robert Choma - Prezydent Przemyśla
2. Marian Cycoń - Burmistrz Starego Sącza
3. Kazimierz Fudala - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego
4. Jerzy Górnicki - Wicestarosta Olkuski
5. Ryszard Ścigała - Prezydent Tarnowa.

Sekretarzem Zarządu został Marek Fryźlewicz - Burmistrz Nowego Targu, a Skarbnikiem Jan Gładki - Radny Sędziszowa.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przyjął plan pracy na rok 2008, rozpoczął przyjmowanie kandydatur do Tytułu Małopolanina Roku 2007 oraz kandydatów do Tytułu Lider Małopolski 2007.

Wcześniej w dniu 8 października br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa w czasie XX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Przewodniczący Kazimierz Barczyk wygrał wybory na czteroletnią kadencję SGiPM, otrzymując sto procent głosów w tajnych wyborach.

Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor SGiPM

Kraków, 12 listopada 2007 r.