Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Komunikat z VI Walnego Zebrania Delegatów SGM

Podczas VI Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin Małopolski, które odbyło się 21 listopada 1995 roku w Kopalni Soli "Bochnia" zostały przeprowadzone wybory do władz Stowarzyszenia.

W dniu 21 listopada 1995 roku Komisja Skrutacyjna w składzie: Stanisława Lagosz-Mirocha - Przewodniczący, Tadeusz Soplicki - Sekretarz, Jerzy Błoniarz - Członek, Antoni Dragosz - Członek przeprowadziła wybory władz SGM na II kadencję.

I. Na Przewodniczącego Zarządu SGM wybrano:
Kazimierza Barczyka - Kraków

II. Członkami Zarządu SGM zostały następujące osoby:
1. Kazimierz Barczyk - Kraków
2. Teofil Wojciechowski - Bochnia
3. Zygmunt Nowak - Dukla
4. Stanisław Handzlik - Kraków
5. Kazimierz Gąsior - Tarnobrzeg
6. Wendelin Haber - Łapsze Niżne
7. Kazimierz Fudala - Rzepiennik Strzyżewski
8. Zdzisław Nowak - Maków Podhalański
9. Robert Choma - Przemyśl
10. Tadeusz Witkowski - Gdów
11. Stanisław Białek - Żywiec
12. Stanisław Dziubla - Żabno
13. Kazimierz Kokoszka - Nowy Wiśnicz
14. Jan Wieczorkowski - Rabka
15. Stanisław Kowalski - Myślenice

III. Członkami Komisji Rewizyjnej SGM zostali:
1. Lech Pikuła - Brzesko - Przewodniczący
2. Aleksander Grzybowski - Chrzanów
3. Jerzy Gómicki - Wolbrom
4. Stanisław Rybak - Koszyce
5. Kazimiera Augustyn - Laskowa - Sekretarz

21 listopada 1995 roku