Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

List JE Księdza Kardynała Kazimierza Nycza do Przewodniczącego SGiPM z podziękowaniem za inicjatywę Stowarzyszenia mającą na celu obronę polskiej kultury o bogatych chrześcijańskich korzeniach