Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Pismo Kazimierza Barczyka do Członków Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie informujące o pozyskaniu kolejnych 4 ha gruntów pod budowę Centrum