Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Pismo Kazimierza Barczyka do Rektora Politechniki Krakowskiej z apelem o przygotowanie przez Instytut Architektury Krajobrazu PK koncepcji nowego parku, na należącym do Gminy Kraków terenie tzw. białych mórz