Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Pismo Konsula Republiki Słowacji w Krakowie do Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka w związku z zakończeniem misji dyplomatycznej