Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela do Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka, popierające inicjatywę pozostawienia terenów tzw. Białych Mórz, czyli obszaru po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych Solvay, jako mi