Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podziękowanie dla Kazimierza Barczyka za wieloletnią współpracę i pomoc okazywaną Związkowi Polaków na Białorusi, wyrażone przez Andżelikę Borys, Prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi