Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podziękowanie Kazimierza Barczyka za działania na rzecz SGiPM w kadencji 2011-2015