Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podziękowanie Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP, za zaproszenie na XXVII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski