Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podziękowanie prof. Piotra Laidlera, Prorektora UJ ds. Collegium Medicum dla Kazimierza Barczyka oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, za ogromne wsparcie w staraniach UJ - Collegium Medicum na rzecz uruchomienia Szpitala Uniwersy