Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podziękowanie Rzecznika Praw Obywatelskich za przesłaną monografię