Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Porządek Obrad II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski