Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski