Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Postanowienie Wydziału I Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Krakowie o wpisaniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do rejestru stowarzyszeń