Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Program obrad I Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski