Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Protokół z X Walnego Zgromadzenia Delegatów SGiPM w dniu 24.05.1999