Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Zarządu Miasta Krakowa wyrażająca zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Grodzkiej 28 na potrzeby Biura SGM