Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wyciąg z protokołu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski z dnia 10-11 lutego 1992 r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski